Regulamin sklepu

 
Obowiązuje od 2019-04-18
Platforma internetowa JITUAN, działający pod adresem hurt.jituan.eu , prowadzony jest przez: JITUAN sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 50 /515, 00-695 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000657657, nr NIP 792-229-69-98, nr REGON  36628221.

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Platforma internetowa JITUAN, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony hurt.jituan.eu, telefonicznie lub za pomocą adresu e-mail biuro@jituan.eu Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu. 
3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:


a. w przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcję płatności przy odbiorze lub przelewem - realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,


3. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia lub przypisanie części zamowienia do „backorder” do momentu pojawienia się danej części na stanie). 
4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Taka faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zakupu.
7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Która na życzenie urzytkownika jest dodawana wraz z listem przewozowym lub wysyłana drogą elektroniczną. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamowienie jest skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem biuro@jituan.eulub telefonicznie.

 

II. Ceny towarów


1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
3. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki.

 

III. Czas realizacji zamówienia


1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.  
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. 
3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu lub transportem własnym.
4. Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

IV. Formy płatności


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:


a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
b. za pomocą systemu Pay U
c. przelewem bankowym na konto sklepu,
d. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.

 

V. Reklamacje


1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. 
2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@jituan.eu lub drogą pocztową na poniższy adres Działu Reklamacji firmy JITUAN Sp.z o.o. w Warszawie:


Jituan sp. z o.o. - Dział Reklamacji
ul. Głowna 4, 03-113 Warszawa
 

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Jituan sp.z o.o. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.
W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy.
Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie firmy Jituan sp. z o.o. na e-mail: biuro@jituan.eu


 
VI. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów


Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:


Jituan sp. z o.o. - Dział Reklamacji
ul. Głowna 4, 03-113 Warszawa


Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
1. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
3. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Jituan Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

 

VII. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest JITUAN sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 50 /515, 00-695 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000657657, nr NIP 792-229-69-98, nr REGON  36628221. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu hurt.jituan.eu, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem hurt.jituan.eu oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Użytkownik  może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Jituan sp. z o.o. i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Jituan.eu oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Jituan sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie hurt.jituan.eu adres poczty elektronicznej.
3. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu powinien skontaktować się z Jituan sp. z o.o. poprzez adres e-mail: biuro@jituan.eu lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa Jituan sp. z o.o. szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Jituan sp. z o.o. informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a Jituan sp. z o.o. umowy.  Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez JITUAN Sp. z o.o. zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z Jituan sp. z o.o. na adres e-mail: biuro@jituan.eu

 

 


VIII. Postanowienia końcowe


1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hurt.jituan.eu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie hurt.jituan.eu
4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie hurt.jituan.eu
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

 

 

Copyright © 2019 JITUAN ~ Wdrożenie TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.82.